Living Style Toys & Lego

3D 球場模型 $160!

June 8, 2015

曼聯, 皇馬, 車路士, 阿仙奴, 些路迪, 曼城, 利物浦 3D 球場模型最平$160! ((我見出面有舖頭賣緊$500……=口=

相信有唔少球迷都希望有朝一日可以親眼睇到深愛既球隊係主場捧盃! 但耐何生活逼人, 要有足夠既時間&金錢飛去外地睇波並唔容易>< 不過暫時飛唔到都唔洗灰心既, 大家可以買個模型番屋企砌個球場出黎~ 提醒自己仲有一個目標要達成啊! 女仕們買黎送比另一半做surprise gift 都唔錯架:D

網站亦有唔少球會精品, 各位球迷可以自行搜尋~~

運費不律件數£0.99!
購買網址 ▶http://bit.ly/1FL5ZKA (85折code: biy3d)
影片介紹 ▶http://bit.ly/1B0Nlm5

✍ BIY Gallery ✪ http://bit.ly/1JlSqH9
✍ 有時間記得幫你地網購番黎既心頭好影張令相再upload 去BIY Gallery 啊! 期待愈黎愈多Fans 願意分享自己既戰利品出黎”荼毒”大家xP ✪ http://on.fb.me/1EA3RIa

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: