Fashion Shoes

Dr. Martens 1460 $382!

June 14, 2015

Dr Martens 1460 連運費低至$550!
如果order sold by Amazon 既鞋款滿$150 美金, 仲可以免運費直寄香港! 即係一對最平只係$382咋!! 價錢比上年Black Friday 更加平!!

為左方便大家搵平野, 我幫大家highlight 左最平個幾對既size 同顏色! ▶http://bit.ly/1eb4srq ((不過Amazon 既價格隨時會變動, 所以落手要快啊!

直寄香港 (唔洗用code)
購買網址 ▶http://amzn.to/1IQUloG
購買教學 ▶http://bit.ly/18kG9Um

✍ BIY Gallery ✪ http://bit.ly/1JlSqH9
✍ 有時間記得幫你地網購番黎既心頭好影張令相再upload 去BIY Gallery 啊! 期待愈黎愈多Fans 願意分享自己既戰利品出黎”荼毒”大家xP ✪http://on.fb.me/1EA3RIa

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: