Living Style Toys & Lego

Minions 衝緊黎啦!

July 7, 2015

Minions 迷你兵團衝緊黎啊 >O<

我相信有唔少網友已經中左毒, 不停四出搜羅三隻小兵既產品~ 話說呢個Ba-ba-ba-ba-banana 熱潮由特別版Tic Tac 開始左之後就好似冇再停過.. 而家隨時出門口轉個角都可以見到佢地身影 = =+

有見及此, 作為一個以毒人為樂(?)既Page, 又點可以唔著手為大家發掘更多Minions 既得意產品? 😉

⇊ 以下係Amaon vs 香港既價差(未計運費) ⇊
Despicable Me Dave Deluxe Action Figure $110 vs $230!
Huggable Plush – Stuart $135 vs $250!
Talking Bob with Teddy bear $312 vs $650!
Talking Kevin With Banana $273 vs $549!

我唔再Ba-ba-baba 咁講落去啦, 網站有接近80款產品做緊特價, 大家慢慢掃貨吧xD
直寄香港! 買得越多運費越抵!
購買網址 ▶http://amzn.to/1ezvicl
購買教學 ▶http://bit.ly/18kG9Um

✍ BIY Gallery ✪ http://bit.ly/1JlSqH9
✍ 有時間記得幫你地網購番黎既心頭好影張令相再upload 去BIY Gallery 啊! 期待愈黎愈多Fans 願意分享自己既戰利品出黎”荼毒”大家xP ✪ http://on.fb.me/1EA3RIa

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: