Olivia Burton 全線75折! ▶http://bit.ly/1GlFJgP (code: watch)
雖然呢個網冇得退稅, 但勝在唔洗比運費, 啱哂想單買一隻兼寄香港既網友! ((入手價最平$630!

至於想寄澳門/其他國家, 又或者會買超過£150的話, 可以睇番 ▶http://bit.ly/1S0p2sE 入面仲多左幾款新pattern 啊! ((自動退稅20%+85折code: vip15

✍ BIY Gallery ✪ http://bit.ly/1JlSqH9
✍ 分享「脂肪」吧 ✪ http://on.fb.me/1EA3RIa
✍ BIY 波鞋網購資訊分享 ✪ http://on.fb.me/1WZiT3t
✍ BIY Instagram ✪ biyonline ✪