Home Sweet Home Homeware

Simplehuman Sensor Pump $325!

November 14, 2015

Simplehuman Sensor Pump 連運費低至$325! 如果你注重家居衛生, 甚至覺得自己有輕微潔癖的話, 呢款自動感應器就啱哂你啦! ▶http://amzn.to/1ln0Bee

我諗唔少fans 對呢類產品都唔會陌生~~ 因為日日係商場/公司既廁所都可能見到佢既蹤影! 既然見得咁密, 唔知大家有冇興趣買番部擺屋企?^^ 自動感應器既好處當然係可以減少細菌散播既機會+避免交叉感染.. 而呢部機仲有得因應自己既需要調較pump出黎既份量, 唔怕一次擠太少或太多! ((用黎裝洗手液/消毒酒精/洗潔精都okay 架!

直寄香港!
Compact Sensor Pump ▶http://amzn.to/1kSbXpP
Simple Human ▶http://amzn.to/1kSbsMA

✍ BIY Gallery ✪ http://bit.ly/1JlSqH9
✍ 分享「脂肪」吧 ✪ http://on.fb.me/1EA3RIa
✍ BIY 波鞋網購資訊分享 ✪ http://on.fb.me/1WZiT3t
✍ BIY Instagram ✪ biyonline ✪

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: