NARS Cosmetics Blush $212 vs 香港$310! Total 22色系包括Orgasm! #biy唔買蝕底價 ▶http://bit.ly/2Hhl9QG (code: WKND20)
__
? 其他Nars 產品皆無法寄香港; Blush 連澳門都寄唔到:(
? 不限購買金額一律免運費直寄香港! GBP checkout 會抵d!
? 買滿£50 免費升級為EMS 速遞(選Tracked Delivery)!
__
BIY 已經轉左場去Instagram 啦:3 Follow [[ biyonline ]] or via instagram.com/biyonline