Living Style Sports

Garmin Forerunner 735XT 智能運動手錶連運費$1722!

November 23, 2018
Garmin Forerunner 735XT 智能運動手錶單買連運費$1722! 行貨最平$2300! 但香港官網特價都賣緊$3200!xD #biy唔買蝕底價 ▶https://amzn.to/2R5AXuF
✿ 更多Amazon 必睇優惠請看 ➲ https://wp.me/p7C2iI-1xv
✿ 運費視乎重量及件數, 買得愈多會愈抵! Garmin 官網介紹 ▶http://bit.ly/2Sa44xk
✪ 大家可以忽略”This item does not ship to Hong Kong” 呢句, 因為只要checkout 到就冇問題!

*直寄港澳, 澳門運費較貴! 自動退稅20%! 用GBP checkout 會抵d!
*輸入地址等資料後先會見到運費+稅後價錢~ vat = 0 即係已經退左稅!

✿ BIY 之 常見問題 ➲ http://bit.ly/1J66twE
✿ BIY Black Friday 注意事項 ➲ https://wp.me/p7C2iI-1tb
✿ 下載iOS 2.0 ➲ http://bit.ly/2yj2uA6
✿ 下載Android 1.0 ➲ http://bit.ly/1UP4rIZ

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: