Fashion Shoes

UGG Classic Mini $807!

November 23, 2018

UGG 全線退稅+7折+免運費! 我都知尋日係Amazon 想搵到靚價係難d 既, 始終單買比運費又會買得冇咁開心~ 所以呢, 等我今日再比多個選擇大家啦:D #biy必搶堅筍價 ▶http://bit.ly/2DR0RPT (7折code: blackfriday)

⇊ 價錢參考 ⇊
Classic Mini $807 vs $1390!
Mini Bailey Button $869 vs $1590!
Classic Short $994 vs $1690!

*免運費直寄港澳!

✿ BIY 之 常見問題 ➲ http://bit.ly/1J66twE
✿ BIY Black Friday 注意事項 ➲ https://wp.me/p7C2iI-1tb
✿ 下載iOS 2.0 ➲ http://bit.ly/2yj2uA6
✿ 下載Android 1.0 ➲ http://bit.ly/1UP4rIZ

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: