Accessories Accessories & Bags Clothing Fashion

Moncler 低至香港6折!

December 8, 2018

Moncler 低至香港6折! Strapped Wool Scarf $1162 vs $1950! Brandon Jacket $7877 vs $12000! #biy慳錢好易價 ▶http://bit.ly/2EmZs47

⇊ 由於唔少產品已經斷斷地碼, 想睇得輕鬆d 可以直接filter size ⇊
Zipped Sweatshirt $3815 vs $6250!
Logo Sweatshirt $2740 vs $4500!
Logo Beanie $1120 vs 1800!
All Accessories ▶http://bit.ly/2Elo10X  

*直寄港澳! 自動退稅20%! 買滿£200免運費! 未滿運費£17.5!

☛ 同場加映 ☚
比多個一樣有稅後價既網站大家選擇~ 不過佢部分產品係跟專櫃價, 所以最好仔細check 清楚先落單啊!
Women ▶http://bit.ly/2Ek9QJK
Men ▶http://bit.ly/2EkosZy

*DHL Express 直寄港澳! 買滿$1200運費HKD$80; 滿$3900免運!

❖ BIY Hashtag 使用說明 ➠ http://bit.ly/2yh0Hez
❖ iOS 2.0 專屬通知設定教學 ➠http://bit.ly/2yhD7OT
❖ iOS 2.0 之常見問題 ➠ http://bit.ly/2yj2uA6
❖ 下載Android 1.0 ➠ http://bit.ly/1UP4rIZ

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: