Camera & Photo Electronics & Technology

Ricoh Theta SC 360相機連運費$934!

December 13, 2018

Ricoh Theta SC 360相機(限藍色)連運費$934! 水貨最平$1289! 雖然唔係最新型號, 不過如果對拍片冇需求, 單純想間唔中去旅行或同朋友一齊影靚相的話, 呢個都係一個唔錯既選擇黎架! #biy唔買蝕底價 ▶https://amzn.to/2SIiTao (優惠隨時完結)

✪ 此優惠價格會隨時變動! Amazon 2年保養! 官網介紹 ▶http://bit.ly/2EiEcLQ

*直寄港澳, 澳門運費較貴! 自動退稅20%! 用GBP checkout 會抵d!
*運費視乎重量及件數! 輸入地址等資料後先會見到運費+稅後價錢~ vat = 0 即係已經退左稅!

❖ BIY Hashtag 使用說明 ➠ http://bit.ly/2yh0Hez
❖ iOS 2.0 專屬通知設定教學 ➠ http://bit.ly/2yhD7OT
❖ iOS 2.0 之常見問題 ➠ http://bit.ly/2yj2uA6
❖ 下載Android 1.0 ➠ http://bit.ly/1UP4rIZ

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: