Electronics & Technology Headphones Living Style Music

JBL Free X 真無線藍芽耳機$680!

May 5, 2019

JBL Free X 真無線藍芽耳機入手價$680 vs 香港水貨最平$880! 如果對音質要求唔高, 純粹希望買部襟聽又方便(仲有IPX5防汗防水設計) 既真無線耳機的話, 我相信呢個應該係個唔錯既選擇啊~ 😉 #biy唔買蝕底價 http://bit.ly/2H1HYdu
__
📝 直寄香港! 自動退稅8%! 運費視乎重量, 買得愈多會愈抵! 官網介紹 ▶http://bit.ly/2Y86Hm5
__
想收睇更多IG 限定post 可以follow [[ biyonline ]] or via instagram.com/biyonline 💕

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: