Accessories & Bags Handbags

Chloé Padlock Medium Aby Bag $10475!

September 22, 2019

Chloé Padlock Medium Aby Bag $10475 vs $18800! Small Tess Bag $$7870 vs $14200! Small Faye Bag $5954 vs $10900! #biy唔買蝕底價http://bit.ly/3304yLx (限Mark 左*既產品先可以折; 8折code: flash)
__
呢個網站係意大利有哂實體店, 所以大家唔需要擔心會買到假貨ya^^ All Bags ▶http://bit.ly/32VLaj6
__
✪ 由於實際係以EUR checkout, 所以價錢會比產品頁面顯示既HKD (稅後價)再平多少少!
__
📝 買滿€450 免運費, 未滿運費€30!
__
想收睇更多IG 限定post 可以follow [[ biyonline ]] via instagram.com/biyonline 💕

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: