Ray-Ban 低至香港45折~ 款式接近800款 😎 RB3588 Metal Square $578 vs $1300! RB2132 New Wayfarer $814 vs $1300! RB3016F Clubmaster Classic Non-Polarized $874 vs $1400! #biy必搶堅筍價 ➲ https://amzn.to/3nOgNbv & Asian fit ➲ https://amzn.to/3CNL3aA

👩🏻‍💻 難得有真正稱得上係”全線”減價既優惠, 因為無論係新款定經典款一律至少7折, 而且仲有Asian Fit 系列, 相信各位點都可以搵到副啱心水既黑超 🥳

📝 免運費直寄香港!

Follow BIY Instagram and #followMeWesavemoneytgt 💕