Bottega Veneta (40款)手袋銀包低至香港46折! 可以半價入手BV 既機會真係好少有, 畢竟佢長註各大網站既Promotion Exclusion List 🥹 #biy必搶堅筍價 ➲ https://bit.ly/3yXsrpF & Men ➲ https://bit.ly/3gqQ0R7 (75折code: nacho)

✪ 由於實際係以EUR checkout, 所以價錢會比產品頁面顯示既HKD (稅後價)再平多少少!

⇊ 價錢參考 ⇊
Small Padded Cassette Bag $11803 vs $25500!
Cassette Rings Bag $9910 vs $21500!
Bi-Fold Zip Wallet $2314 vs $5100!
Zipped Card Case $1840 vs $4000!
Half Zip Pouch $5193 vs $11300!

⇊ 夾單必睇 ⇊
Converse x CDG Play Chuck Taylor 70 $708 ➲ https://bit.ly/3gsTq6h

📝 直寄港澳! 運費€45; 滿€450免運!

Follow BIY Instagram and download BIY Online App 💕