Staub 圓形燉鍋(黑色) 26cm 連蒸籠$1117! 雖然係Outlet B Grade 貨 (即係外表會有唔影響實際用途既小瑕疵), 但睇在可以慳到飛日本既行李費+香港半價後都要$2499 份上, 買黎粗用都冇所謂啦 😜 #biy必搶堅筍價https://amzn.to/3tN6Lg8 (優惠隨時完結; Temporarily out of stock 但仍然可以checkout back order)

📝 自動退稅10%; 買滿¥12000免運費直寄香港! 產品介紹 ➲ https://bit.ly/46QUQNb

Follow BIY Instagram and download BIY Online App 💕